ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧЛЕНІВ СПІЛКИ БУРОВИКІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги!

Попри всі політичні та економічні складнощі в країні, діяльність Спілки буровиків України у минулому 2014 році була достатньо продуктивною.


У найкритичніший час розвитку подій на Майдані, 19-21 лютого у Полтавському НТУ відбулася науково-практична конференція «Співпраця наукових установ, вищих навчальних закладів та підприємств у підготовці фахівців та розвитку видобувної галузі», рішення якої мали важливе значення у підвищенні якості підготовки кадрів: відкрита спеціальність «Буріння свердловин» та організовані курси підвищення кваліфікації з технології буріння із сертифікацією за міжнародними стандартами у Полтавському НТУ; налагоджена тісна співпраця із Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка по організації науково-дослідної лабораторії з технології буріння свердловин та відкриттю спеціальності «Буріння свердловин».

24-29 березня 2014 року відбулася науково-практична конференція «Сучасні технології відновлення бездіючого фонду нафтогазових свердловин та покладів» у містах Трускавці, Бориславі та Дрогобичі. На виконання рішення цієї конференції була направлена низка звернень до влади, які оприлюднені у ЗМІ (журнали «Терминал», «Власть денег», «Енергобізнес», Інтернет ресурси) для обговорення широким колом громадськості.

На підставі глибокого аналізу результатів досліджень провідних науковців нафтогазової геології (Гожика П.Ф., Лукіна О.Ю., Чепіля П. М., Коваля А.М., Кривошеєва В.Т., Касянчука С.В., Михайлова В.А.), відомих аналітиків (Рябцева Г.Л., Гончара М.М., Сапегіна С.Г., Бегуна С.В.) фахівцями Спілки у тісній співпраці із Інститутом геологічних наук НАН України були визначені оптимальні шляхи збільшення національного газовидобутку, які також широко оприлюднені для обговорення. На превеликий жаль, влада та ЗМІ не виявили особливої зацікавленості у вирішення цієї важливої для країни проблеми. Це в черговий раз підтвердило те, що вплив сил, зацікавлених в імпорті енергоносіїв в України, на владу та ЗМІ продовжує бути головним стримуючим фактором національного нафто газовидобутку.

Важливе значення по приверненню уваги влади та суспільства до проблем розробки рідко метальних родовищ мала конференція «Історія відкриття та вивчення Пержанського родовища берилію як світового ексклюзиву», яка відбулась у м. Олевську Житомирської області 23-24 жовтня 2014 року, і була присвячена 60-річчю геологорозвідувальних робіт на Пержанському рудному полі, в процесі яких були проведені науково-виробничі експерименти з удосконалення технології буріння та гірничо-розвідувальних робіт по досягненню найвищих показників світового рівня.

Рішення цієї конференції стали дорожньою картою комплексного освоєння родовищ Полісся, зокрема і вирішенню проблеми упорядкування видобутку бурштину. Були створені робочі групи із представників влади, науки та громадськості, в результаті діяльності яких виявилось, що головна причина незаконного видобутку бурштину є в першу чергу бездіяльність влади на всіх рівнях. Після таких заяв із складу робочих груп були виведені представники науки і громадськості, а обговорення проблеми перейшло із площини конкретних законних дій у сферу відволікаючих маневрів - демагогії про необхідність законодавчих змін (Коментарі з цього питання оприлюднені в газеті ЕХО Житомира № 52 (1263) 25-31.12.2014 року. – С.25).

Спілка взяла активну участь у реалізації пріоритетних напрямків інтеграції України в економічно-правовий простір Європи. Спілка наукових та інженерних об’єднань (СНІО) України, членом якої стала Спілка буровиків, в кінці 2014 року увійшла у Федерацію інженерних асоціацій Європи (FEANI), а представник Спілки буровиків увійшов до складу Національного моніторингового комітету згідно Програми із сертифікації українських інженерів з їх подальшою європейською сертифікацією і можливістю працевлаштування у високотехнологічних компаніях України та світу.

За рейтингом Громадської комісії та представників Національної ради з питань телерадіомовлення України Спілка буровиків увійшла у число найвпливовіших громадських організацій України і була допущена до участі у Конференціях по обранню складу Наглядової ради Національного суспільного телерадіомовлення України. Подана кандидатура, яка увійшла у першу трійку претендентів у сфері наукової діяльності. Детальніша інформація на сайті Національної ради у розділі «Суспільне мовлення».

Голова правління А.І. Вдовиченко взяв участь у Міжнародній конференції «Запуск суспільного мовлення в Україні. Зворотній відлік» (12.12.2014 р. Київ, Hilton, Dallas Ballroom1), учасниками якої були представники Ради Європи, Європейського Союзу, Європейської мовної спілки, Посольств Канади і Бельгії, народні депутати України, керівники центральних та обласних державних телекомпаній, представники Уряду, Адміністрації Президента, громадських організацій та ЗМІ.

Спілка взяла активну участь в роботі наукового комітету Громадської ради при Міністерстві науки і освіти. Особлива увага приділялась підвищенню якості підготовки наукових кадрів і результативності науковим дослідженням. У результаті громадської експертизи окремих дисертаційних робіт були виявлені їх суттєві недоліки. По-перше, це низький науковий рівень, відсутність наукової новизни і практичної цінності. Успішне проходження подібних низькопробних дисертацій та присудження здобувачу наукового ступеню свідчить про суттєві недоліки забюрократизованої процедури присудження наукових ступенів в Україні. Виявлені також факти системних порушень і зловживань. Відповідні звернення та пропозиції по усуненню виявлених недоліків були направлені керівництву МОН України, проте нове керівництво виявилось ще не готовими до рішучих дій по упорядкуванню діяльності у науковій сфері. Новий Закон «Про вищу освіту» не усуває недоліки, а навпаки створює ще більші бюрократичні перепони розвитку наукової діяльності. Створюється враження, що всі нововведення направленні не на створення сприятливих умов для всебічної творчої та плідної діяльності науковців, а лише для того, щоб заскорузлими школярськими методами формувати численну касту остепененних псевдонауковців, здатних лише для того, щоб настирно виколочувати собі преференції.

Аналітичний матеріал із цих питань направлений у ЗМІ для широкого громадського обговорення, а також здійсненні подання у відповідні органи для розслідувань зловживань і притягнення винних до відповідальності.

З перших кроків дій нової влади стало зрозуміло, що це не те, що потрібно для розвитку реальної економіки країни. Спілка відкрито виступила проти повального призначення на керівні посади непрофесіоналів. Президенту та очільнику Уряду були направлені звернення з приводу того, що на посади перших керівників Держегеонадра України призначені особи (Дмитро Кащук та Максим Карпін), які до геологорозвідки не мають ніякого відношення, крім того, що їхній економічний та юридичний профіль, дозволить запропонувати нові, більш витончені, корупційні схеми, пов’язані із розподілом та привласненням нафтогазових свердловин і родовищ, а також дерибану державного майна і природних ресурсів. На ці посади Спілкою були запропоновані справжні фахівці, які володіють достатнім вітчизняним і закордонним досвідом геологорозвідувальної справи і мають чіткі програми реформування галузі в сучасних умовах. Проте нинішній владі фахівці для розбудови галузі не потрібні. Керівництво Уряду формується для розпродажі України і це вже підтверджується висловлюваннями деяких українських і закордонних експертів. Яценюк – це модернізований режим Януковича.

Незважаючи на вкрай важкий економічний стан підприємств галузі та анексію регіонів, які реально підтримували Спілку фінансово, все таки був надрукований повний тираж (500 прим.) чергового номеру журналу «Буріння» №10. Електронний варіант журналу розміщений на веб-сайті www.burinnja.com.ua, а також в електронному каталозі наукової бібліотеки ім. Вернадського.

Здійснювалась підтримка сайту www.burinnja.com.ua, на якому висвітлювалась інформація про діяльність Спілки та розміщувались матеріали на обговорення важливих проблем.

З огляду результатів минулого року окреслюються такі плани на 2015 рік.

Для привернення уваги влади та суспільства до проблемних питань розвитку геологорозвідувальної та видобувних галузей передбачається провести такі науково-практичні конференції:

«Налагодження співпраці наукових установ, навчальних закладів та підприємств у підготовці фахівців та розвитку видобувної галузі ( Полтава, лютий 2015 р).

«Впровадження сучасних технологій відновлення бездіючого фонду нафтогазових свердловин та покладів» (Трускавець, березень 2015 р).

«Світове значення досягнень при розвідці Пержанського рудного поля» (Олевськ Житомирської області, ІІІ квартал 2015 р) «Впровадження світових досягнень в технологіях відновлення бездіючого фонду нафтогазових свердловин та покладів» (Київ, Міжнародний виставковий центр, жовтень 2015 рік).

У розширенні участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики передбачається взяти активну участь у таких заходах:

Конференція з обрання складу Наглядової ради Національного суспільного телерадіомовлення України (21 січня 2015 року, м. Київ, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення).

Провести аналітичний круглий стіл за участі провідних фахівців нафтогазової геології та видобутку, аналітиків, представників КМУ та парламенту «Оптимальні шляхи розвитку нафто газовидобутку в Україні» ( Київ, Інститут стратегічних досліджень, 1 квартал 2015 року.)

Взяти участь у формуванні Громадських рад при органах центрального державного управління, регіональних органах та місцевого самоуправління.

По виконанню статутних завдань у сприянні підготовці кадрів:

Взяти участь в роботі Національного моніторингового комітету згідно Програми із сертифікації українських інженерів з їх подальшою європейською сертифікацією і можливістю працевлаштування у високотехнологічних компаніях України та світу.

Продовжити діяльність по співпраці із КГУ ім.Т. Шевченка по організації науково-дослідної бази з технології геологорозвідувального виробництва та відкриття спеціальності «Буріння свердловин».

Організувати курси по підвищенню кваліфікацію та сертифікації фахівців з буріння свердловин за міжнародними стандартами у Полтавському НТУ.

Підвищити активність по сприянню підвищення результативності наукових досліджень та якості підготовки кадрів, зокрема і науковців вищої кваліфікації. Налагодити співпрацю із Національним агентством забезпеченням якості вищої освіти.

Організувати аналітичні круглі столи з розгляду питань активної участі представників виробництва у підвищення якості вищої освіти.

Успішне впровадження в життя запланованих заходів та висока їх результативність в повній мірі залежить від нашої згуртованості, одностайності у прийняті рішень та наполегливості в досягненні обраної мети.

Бажаємо всім міцного здоров’я та твердої впевненості в своїх можливостях відстояти своє право на достойне життя і працю та відповідні блага!


Правління Спілки буровиків України


Коментарі залишайте ТУТголовна | новини | публікації | журнал |про спілку | галерея | контакти
 
Київський завод бурової техніки Востокспецсервис НТП Бурова техніка Компания Регион Перший буровий портал OOO N.Stone
Rambler's Top100
© 2009, ВГО "Спілка буровиків України"
design by sadxaka
Логотип "Спілки буровиків України"