Публікації

ЗверненняЗВЕРНЕННЯ ДО ЧЛЕНІВ СПІЛКИ БУРОВИКІВ УКРАЇНИ

Попри всі політичні та економічні складнощі в країні, діяльність Спілки буровиків України у минулому 2014 році була достатньо продуктивною.

У найкритичніший час розвитку подій на Майдані, 19-21 лютого у Полтавському НТУ відбулася науково-практична конференція «Співпраця наукових установ, вищих навчальних закладів та підприємств у підготовці фахівців та розвитку видобувної галузі», рішення якої мали важливе значення у підвищенні якості підготовки кадрів: відкрита спеціальність «Буріння свердловин» та організовані курси підвищення кваліфікації з технології буріння із сертифікацією за міжнародними стандартами у Полтавському НТУ; налагоджена тісна співпраця із Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка по організації науково-дослідної лабораторії з технології буріння свердловин та відкриттю спеціальності «Буріння свердловин» >>>
Нарада в ПолтавіСЕМІНАР-НАРАДА В ПОЛТАВІ З ПРОБЛЕМ НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ: ПРЕДМЕТНОЇ РОЗМОВИ НЕ ВІДБУЛОСЯ

3 жовтня 2013 року в Полтаві відбувся Міжрегіональний семінар-нарада на тему «Досягнення та перспективи розвитку нафтогазового комплексу Полтавщини».

Організатори семінару-наради – облдержадміністрація за сприяння Міністерства екології та природних ресурсів.

Мета семінару-наради – ознайомити органи влади та місцевого самоврядування, а також громадськість з досягненнями нафтогазового комплексу, проблемами, що стримують його розвиток, шляхами вирішення цих проблем, перспективами у діяльності, пов’язаній з користуванням нафтогазоносними надрами, та співпрацю підприємств з територіальними громадами >>>
Дозвільні процедуриВЛАДА ПОВИННА ПРИСЛУХАТИСЯ ДО СПІЛКИ БУРОВИКІВ І СПРОСТИТИ ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

Щоб Україна стала енергонезалежною, уряд має сприяти збільшенню внутрішнього видобутку. В першу чергу, влада повинна спростити дозвільні процедури, зазначала переважна більшість фахівців на міжрегіональній науково-практичній конференції в Полтаві, яка відбулася кілька місяців тому. Так, термін землевідведення, приміром, для державної "Укрнафти", складає в середньому 2,5 роки. Президент, який обіцяв спростити дозвільні процедури, двічі ветував закон про спрощення процедури надання земельних ділянок для користування надрами. Обласні, місцеві, навіть міські, районні та сільські ради вимагають від підприємців ще більшій пакет документів, аніж Кабмін. >>>
Гальма розвиткуСИЛИ, ЯКІ ГАЛЬМУЮТЬ РОЗВИТОК ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Надра це той об’єкт, предмет користування якого, найбільше об’єднує нас у суспільній діяльності. Буровики є першопрохідцями у надрах і вся їхня діяльність пов’язана із ними. Це хліб і соль їхнього життя і тому проблеми в надрокористуванні для них є найбільш важливими.

На превеликий подив, суспільство в цілому, як влада так і громадськість, не приділяють належної уваги пріоритетному розвитку видобувним галузям, особливо нафтогазовій, де доля бурових робіт найбільша, незважаючи на те, що ці види діяльності є головними складовими економічного процвітання та незалежності України >>>
Конференція у Новій БоровійЗ ТАКИМИ ЛЮДЬМИ В НАС БУДЕ МАЙБУТНЄ

18 серпня на Житомирщині у селищі Нова Борова на базі Житомирської геологорозвідувальної експедиції ДГР «Північгеологія», яку очолює Михайло Мазко, Спілка буровиків України, проводила регіональну науково-практичну конференцію «Сучасне сервісне обслуговування геологорозвідувальних, гірничих та переробних виробництв».

Конференція була трьохденна. 18 серпня на її пленарному засіданні взяли участь голова районної державної адміністрації Микола Кочин, голова районної ради Адольф Суліган, які виступили з привітальним словом та коротко окреслили основні проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку району, в тому числі і в галузі геологічних досліджень та бурової розвідки. >>>
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ЕМУЛЬСОЛІВ В БУРІННІ СВЕРДЛОВИН

2 грудня 2010 року на базі НТП «Бурова техніка» в м. Києві відбулася розширена науково-технічна рада з розгляду питання перспектив використання нових емульсолів при бурінні свердловин.

У нараді взяли участь відомі вчені, провідні фахівці бурової справи, які представляли виробничі підприємства, наукові установи та організації Державної геологічної служби України (ДРГП „північ геологія”, КП „Кіровгеологія”, КП „Південукргеологія”, ДНВП „Геоінформ України”), ВАТ „Укрнафта”, ДП УкрНДІ „МАСМА”, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України, Державне науково-технічне підприємство „Бурова техніка”, Науково-виробниче об’єднання „Нікос”, ТОВ „Укрбурсервис”, ТОВ „Східспецсервіс”, Спілки буровиків України.

З доповіддю про результати впровадження емульсолу Е2 ЄД в практику бурових робіт виступив заступник директора з наукової роботи НВО „Нікос”, к. т. н. М. П. Єрмаков. >>>
ОБ ЭФФЕКТЕ РЕБИНДЕРА И ДЕЙСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ АЛМАЗНОМ БУРЕНИИ

А. И. Вдовиченко, чл.-корреспондент АТН Украины, Союз буровиков Украины

Эффект Ребиндера – (адсорбционное понижение прочности), изменение свойств твердых тел вследствие протекания химических процессов, вызывающих уменьшение поверхностной (межфазной) энергией тела. Проявляется в снижении прочности и возникновения хрупкости, уменьшения долговечности, облегчения диспергирования. Эффект был открыт академиком П. А. Ребиндером в 1928 году а в 1944 году некоторые неорганические электролиты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) были рекомендованы как понизители твердости в бурении.

Профессор Днепропетровского горного института Е. Ф. Эпштейн в 1969 году установил зависимость механической скорости бурения от поверхностного натяжения промывочной жидкости. Это положение на протяжении нескольких десятилетий, вплоть до настоящего времени, стало каноническим правилом и связывало большие надежды для большинства буровиков, как ученых, так и практиков, в увеличении механической скорости бурения >>>
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕКУПЕРАЦИИ АЛМАЗОВ ИЗ ОТРАБОТАННОГО БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

А. И. Вдовиченко, чл.-корреспондент АТН Украины, Союз буровиков Украины

Алмазы и другие материалы, входящие в состав матрицы бурового инструмента, являются дефицитными и поэтому проблема их рекуперации и рационального использования есть, и будет в дальнейшем оставаться, весьма актуальной.

В свое время этот вопрос был отработан в соответствии с Инструкцией о порядке сбора и сдачи отработанного инструмента, содержащего природные алмазы, извлеченных из него алмазов и алмазных отходов. Нормативно отработанные алмазные коронки и расширители сдавались на Кабардино-Балкарский завод алмазных инструментов (КБЗАИ), где было организована их рекуперация и повторное использование. >>>
К ПРОГРАММЕ ПО РАЗРАБОТКЕ СУППЕРЭФФЕКТИВНОЙ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ КОРОНКИ
ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ

А. И. Вдовиченко, чл.-корреспондент АТН Украины, Союз буровиков Украины

Несмотря на огромный, почти столетний, накопленный опыт теоретических и экспериментальных исследований в области разрушения горных пород твердыми сплавами, их результаты еще не находят своей полной реализации в практике бурения скважин. В конструкцию серийно выпускаемых твердосплавных коронок за последние десятилетия не внесено существенных изменений, направленных на повышение эффективности вращательного колонкового бурения. В конце 60-х и начале 70-х годов в Днепропетровском горном институте А.А. Кожевниковым, С.Я. Сологубом и другими [1] были предприняты попытки усовершенствовать геометрические параметры рабочей части коронки для улучшения очистки забоя, повышения стойкости твердосплавных вставок и возможности их повторной заточки. Были даже выпущены малыми партиями коронки типа ТКД и СТК, которые успешно прошли производственные испытания в отдельных регионах и были рекомендованы в серийное производство. Однако, массовое их производство не было налажено. >>>головна | новини | публікації | журнал |про спілку | галерея | контакти
 
Київський завод бурової техніки Востокспецсервис НТП Бурова техніка Компания Регион Перший буровий портал OOO N.Stone

© 2009, ВГО "Спілка буровиків України"
design by sadxaka
Логотип "Спілки буровиків України"