Спілка буровиків ініціювала проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції

16 грудня 2009 року за ініціативи Спілки буровиків України та сприяння Мінпаливенерго в Державній геологічній службі Мінприроди відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Збільшення обсягів буріння нафтогазових свердловин - шлях до енергетичної незалежності України».

Конференція У конференції взяли участь представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінпаливоенерго, Державної геологічної служби Мінприроди України, НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Укрнафта», НАК «Надра України», ДП «Західукргеологія», ДП «Кримгеологія», ДП «Чернігівнафтогазгеологія», ДП «Науканафтогаз», Чернігівського відділення УкрДГРІ, Інституту надтвердих матеріалів НАНУ, ДРГП «Північгеологія», КП «Кіровгеологія», Бурової компанії «Букрос», Бурової компанії ДП «Укрбурсервіс», Бурової компанії «Регіон», Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, НТП «Бурова техніка», НВО «Нікос», НВП «Геоінвес», НТЦ «Психея» Асоціації «Газові трейдери України», Асоціації «Надрокористувачі України», Національної правової палати, Федерації роботодавців гірників України, ЦК профспілки працівників геології, геодезії та картографії України, Київського геологорозвідувального технікуму, Спілки буровиків України та ЗМІ.

На конференції були заслухані доповіді провідних вчених та фахівців нафтогазової геології, бурової справи, нафтогазовидобутку, надрокористування, геологічного контролю, а саме:
Івченка О. М. - Голови комісії з питань контролю Ради підприємців КМУ, академика, заслуженого економіста України
Окши Н. В. - заступника начальника Управління у зв’язках з громадскістю секретаріату КМУ
Гавриленка М. М. - Почесного Голови Спілки буровиків України, академіка АТНУ
Кагарлицького О. В. - провідного спеціаліста Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики України
Лукіна О. Ю. - директора Чернігівського відділення УкрДГРІ, доктора г.м.н., член-кореспондента НАНУ
Коваля А. М. - завідуючого відділом ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України
Стасенка В. М. - заступника директора департамента з видобутку та бурінню НАК «Нафтогаз України»
Мрозека Є. Р. - заступника голови правління з питань буріння ВАТ «Укрнафта», к.т.н.
Яремійчука Р.С. - декана факультету нафтових технологій Івано-Франківського національного університету нафти та газу, професора, д.т.н.
Сторожева Р. І. - Президента Асоціації «Газові трейдери України»
Рябцева Г. Л. - заступника директора по науковій роботі науково-технічного центру «Психея», к.т.н.
Діброви М. К. - Президента Асоціації надрокористувачів України
Мохова В. О. - керівника департаменту надрокористування та земельних відносин Національної правової палати
Кулія В. М. - директора бурової компанії «Букрос», голови Полтавської обласної організації Спілки буровиків України
Бондаренка В. П. - головного наукового фахівця Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, член-кореспондента НАНУ, д.т.н.
Малова М. В. - виконавчого директора Спілки буровиків України
Капланця М. Е. - в.о. начальника управління ліцензування ДГС Мінприроди
Бурлуцького М. С. - начальника відділу контролю за геологічним вивченням надр Управління державного геологічного контролю ДГС Мінприроди
Вдовиченка А. І. - Голови Спілки буровиків України, член-кореспондента АТНУ

Конференція КОНФЕРЕНЦІЯ ВИЗНАЧИЛА:

1. Надра України мають достатньо запасів нафти та газу, які при розумному їх геологічному вивченню та використанню в комплексі з іншими видами енергії взмозі забезпечити найближчим часом повну енергонезалежність країни.

2. Збільшення обсягів буріння нафтогазових свердловин є основним напрямком розвитку нафтогазовидобутку та зростання енергетичного запасу надр України.

3. Урядом та органами державного управління не створюються сприятливі умови та не мобілізовані наявні ресурси для виконання головної державної програми забезпечення енергонезалежності України, від якої залежить виконання всіх інших соціально-економічних програм розвитку країни.

4. Органи державної влади та місцевого самоврядування не створюють сприятливі умови в надрокористуванні, а в деяких випадках відкрито перешкоджають ефективній діяльності видобувних підприємств впроваджуючи необґрунтовані, а інколи і протизаконні обмеження. Це визнається сьогодні як основний стримуючий фактор розвитку бурових робіт та нафтогазовидобутку в Україні.

5. Урядом не створюються рівні умови підприємствам різних форм власності та підпорядкування на ринку робіт у видобувній галузі.

6. Наслідком неефективної державної технічної політики, є те, що бурові підприємства державного підпорядкування використовують застаріле та зношене бурове обладнання.

7. Бурові підприємства України ще мають на сьогодні достатній виробничий, науково-технічний та кадровий потенціал для суттєвого збільшення обсягів бурових робіт та нафтогазовидобутку за умови сприяння урядом та органами державного управління вирішення у першу чергу питань спрощення дозвільних процедур, що є прерогативою уряду та не потребує додаткових ресурсів.

8. Світова економічна криза не визнається стримуючим фактором, а навпаки, при розумному підході розглядається як сприятливою умовою для розвитку геологорозвідки та власного нафтогазовидобутку. Уряд не скористався своєчасно цими сприятливими умовами та не здійснив жодного реального кроку в напрямку вирішення кризових проблем.

9. Розповсюдження інформації про вичерпність енергетичного потенціалу та неспроможність України самостійно вирішити проблему енергонезалежності є інформаційною маніпуляцією сил зацікавлених в імпорті енергетичних ресурсів.

10. Пропозиції громадськості, направленні на подолання перешкод, що стримують розвиток бурових робіт для забезпечення України власними ресурсами, урядом та органами державного управління не враховуються при формуванні та реалізації державної політики, що є невиконання законодавчих актів, постанов та розпоряджень самого уряду.

11. Кандидати в Президенти України ухиляються від широкого обговорення проблем забезпечення енергонезалежності країни і в своїх програмах не надають їм належного пріоритету, що викликає у громадськості подив.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Дії уряду, які створюють перешкоди діяльності підприємствам у видобувних галузях і розвитку бурових робіт по забезпеченню України власними нафтогазовими та іншими важливими для енергонезалежності держави ресурсами, піддати громадському осуду .

2. Звернутися до уряду з пропозицією включити до складу багатосторонньої групи заінтересованих осіб представників Асоціації «Надрокористувачі України», Всеукраїнської громадської організації «Спілка буровиків України», Асоціації «Газові трейдери України», Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі «Федерація роботодавців гірників України», як це передбачено постановою Уряду № 1098 від 30.09.2009 р. з метою удосконалення методів управління у видобувних галузях, поліпшення інвестиційного клімату в державі, посилення боротьби з корупцією, забезпечення участі громадського суспільства в контролі регуляторної діяльності влади, пов’язаної з видобутком корисних копалин.

3. Звернутися до Верховної Ради України з проханням розглянути пропозиції громадськості по створенню спільної робочої групи з метою розробки та внесенню змін до законодавчих актів, які сприяють розвитку видобувних галузей (в першу чергу Кодексу України «Про надра»).

4. Звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів із пропозицією щодо проведення громадської експертизи порядку надання спецдозволів по надрокористуванню, як це передбачено постановою Уряду № 976 від 05.11.2008 р.

5. Ініціювати проведення круглих столів за участю кандидатів у президенти України, представників Верховної Ради, Уряду, органів державної влади та місцевого самоврядування по розгляду проблемних питань надрокористування, саме:

5.1. Розробка нового Кодексу України «Про надра» з урахуванням думки громадськості.

5.2. Надання спеціальних дозволів на користування надрами.

5.3. Спрощення порядку землевідведення під розробку родовищ корисних копалин державного значення.

5.4. Удосконалення системи оподаткування при видобутку корисних копалин та державного фінансування геологорозвідувальних робіт.

5.5. Вжити термінових заходів щодо стимулювання геологорозвідувальних робіт та власного нафтогазовидобутку.

6. Матеріали конференції широко висвітлити в засобах масової інформації та організувати обговорення піднятих питань громадськістю.

Фото з події можна переглянути тут.головна | новини | журнал |про спілку | галерея | контакти
 
Київський завод бурової техніки Востокспецсервис НТП Бурова техніка Компания Регион Перший буровий портал OOO N.Stone
Rambler's Top100
© 2009, ВГО "Спілка буровиків України"
design by sadxaka
Логотип "Спілки буровиків України"